O projekcie

Projekt pt. „Aktywny rodzic z Powiatu Bolesławieckiego i
Zgorzeleckiego” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek
pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt”
Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa tj.: umożliwienie
powrotu do pracy lub jej znalezienie 30 osobom opiekującym się
dziećmi do lat 3 (29 kobiet i 1 mężczyzna) z Powiatów
Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego. Projekt realizowany będzie w
okresie I 2020- V 2021.

5 KROKÓW DO PROJEKTU „AKTYWNY RODZIC Z POWIATU
BOLESŁAWIECKIEGO I ZGORZELECKIEGO”

KROK 1
Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu Bolesławieckiego lub
Zgorzeleckiego, nie wykonujesz pracy zawodowej ze względu na
opiekę nad dzieckiem do lat 3, chcesz wrócić do pracy i potrzebujesz
środków na zatrudnienie niani lub opłatę żłobka?
ZACZNIJ JUŻ TERAZ

KROK 2
Odwiedź stronę www.aktywnirodzice.eu lub profil na Facebook
www.facebook.com/aktywnirodzicebiz
Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy i skompletuj niezbędne
dokumenty.

KROK 3
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, dostarcz
osobiście lub odeślij na adres:

BIURO PROJEKTU „AKTYWNY RODZIC Z POWIATU
BOLESŁAWIECKIEGO I ZGORZELECKIEGO”
ul. Daszyńskiego 9/1,
59-700 Bolesławiec

KROK 4
OCZEKUJ NA INFORMACJE I LISTY RANKINGOWE.
WSZYSTKO MOŻESZ ŚLEDZIĆ NA NASZEJ STRONIE 
www. aktywnirodzice.eu

KROK 5
W RAZIE PYTAŃ, ZAWSZE MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ!
e-mail: biz@aktywnirodzice.eu
Tel: 535 011 922, 605 20 20 76 oraz 605 20 20 26.

WARTOŚĆ PROJEKTU
1 004 763,05 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
854 048,59 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.01.2020r. do 31.05.2021r.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU
Planowane efekty realizacji projektu:

 • 15 Uczestników projektu powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzyma zatrudnienie, po opuszczeniu projektu;
 • 10 Uczestników projektu tj. osób pozostających bez pracy – znajdzie pracę lub będzie jej poszukiwać po opuszczeniu projektu;
 • 8 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu;
 • co najmniej 45% Uczestników projektu (w najtrudniejszej sytuacji na
  rynku pracy) nie później niż po upływie 3 m-cy od zakończenia udziału
  w projekcie podejmie zatrudnienie lub działalność gospodarczą.
 • co najmniej 60% pozostałych Uczestników projektu nie później niż
  po upływie 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie podejmie
  zatrudnienie lub działalność gospodarczą.