Rekrutacja!

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie informujemy o kolejnym naborze.
Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w terminie od 01.06.2020 do 10.06.2020.
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Jednocześnie informujemy, iż ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj. zakładana liczba osób bezrobotnych/przebywających na urlopach wychowawczych, na podstawie §3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji mają ww. osoby.