Aktualności

Rekrutacja

Informujemy, że od 23.09.2020, rozpoczynamy kolejną rekrutację dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku/klubie dziecięcym/przez nianię. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w terminie: 23.09.2020 – 30.09.2020r. w biurze projektu w Bolesławcu. Zarówno dokumenty zgłoszeniowe jak i regulamin znajdziecie Państwo w zakładce „do pobrania”

Rekrutacja

Informujemy, że od 03.08.2020, rozpoczynamy kolejną rekrutację dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku/klubie dziecięcym/przez nianię. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w terminie: 03.08.2020 – 07.08.2020r. w biurze projektu w Bolesławcu. Zarówno dokumenty zgłoszeniowe jak i regulamin znajdziecie Państwo w zakładce „do pobrania”.

Rekrutacja przedłużona

Rekrutacja dla osób bezrobotnych i przebywających na urlopach wychowawczych chcących skorzystać z refundacji 90% kosztów opieki nad dzieckiem przez nianie, zostaje przedłużona. Nowy termin składania dokumentów upłynie 3.07.2020 o godz. 12:00. Zapraszamy do kontaktu.

Rekrutacja!

Jeżeli przebywasz na urlopie wychowawczym lub jesteś bezrobotna/y i chcesz podjąć zatrudnienie – ten projekt jest dla Ciebie!
W ramach projektu możesz uzyskać dofinansowanie opieki nad dzieckiem przez nianię.
Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać od 18.06.2020 do 30.06.2020r.

Rekrutacja!

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie informujemy o kolejnym naborze.
Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w terminie od 01.06.2020 do 10.06.2020.
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Jednocześnie informujemy, iż ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj. zakładana liczba osób bezrobotnych/przebywających na urlopach wychowawczych, na podstawie §3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji mają ww. osoby.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Informujemy, że od 04.05.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku/klubie dziecięcym/ przez nianię. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać w terminie: 04.05.2020 – 18.05.2020r.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych i bezrobotne.

Zarówno dokumenty zgłoszeniowe jak i regulamin znajdziecie Państwo na www projektu: http://biz.aktywnirodzice.eu/do-pobrania/

Informujemy, iż w związku z trwającym zagrożeniem związanym z koronawirusem, celem dostosowania projektu do potrzeb Uczestników/Kandydatów,  wprowadzamy  możliwość dostarczania formularzy zgłoszeniowych do projektu wraz z załącznikami  :

  • przesyłać e-mailem na adres: biz@aktywnirodzice.eu. Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany/zdjęcia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem późniejszego podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia w projekcie, będzie dostarczenie oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
  • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Bolesławcu
  • przesłać pocztą na adres Biura projektu (Biuro projektu pt. „Aktywny rodzic  z powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego”, ul. Daszyńskiego 9/1, 59-700 Bolesławiec) – z uwagi na ograniczoną pracę Poczty Polskiej sugeruje się wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym (zamiast zwykłym);
  • składać osobiście w Biurze projektu w Bolesławcu  (ul. Daszyńskiego 9/1, 59-700 Bolesławiec),