Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Informujemy, że od 04.05.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku/klubie dziecięcym/ przez nianię. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać w terminie: 04.05.2020 – 18.05.2020r.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych i bezrobotne.

Zarówno dokumenty zgłoszeniowe jak i regulamin znajdziecie Państwo na www projektu: http://biz.aktywnirodzice.eu/do-pobrania/

Informujemy, iż w związku z trwającym zagrożeniem związanym z koronawirusem, celem dostosowania projektu do potrzeb Uczestników/Kandydatów,  wprowadzamy  możliwość dostarczania formularzy zgłoszeniowych do projektu wraz z załącznikami  :

 • przesyłać e-mailem na adres: biz@aktywnirodzice.eu. Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany/zdjęcia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem późniejszego podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia w projekcie, będzie dostarczenie oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
 • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Bolesławcu
 • przesłać pocztą na adres Biura projektu (Biuro projektu pt. „Aktywny rodzic  z powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego”, ul. Daszyńskiego 9/1, 59-700 Bolesławiec) – z uwagi na ograniczoną pracę Poczty Polskiej sugeruje się wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym (zamiast zwykłym);
 • składać osobiście w Biurze projektu w Bolesławcu  (ul. Daszyńskiego 9/1, 59-700 Bolesławiec),

Wyniki rekrutacji

Poniżej przedstawiamy listy rekrutacyjne, dotyczące Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 23.03.2020r. do 03.04.2020r.

Zmiana sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych i rozliczeniowych

Informujemy, iż w związku z trwającym zagrożeniem związanym z koronawirusem, celem dostosowania projektu do potrzeb Uczestników/Kandydatów,  wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulegają możliwe sposoby składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu wraz z załącznikami:

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z załącznikami można:

 • przesyłać e-mailem na adres: biz@aktywnirodzice.eu. Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany/zdjęcia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem późniejszego podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia w projekcie, będzie dostarczenie oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
 • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Bolesławcu
 • przesłać pocztą na adres Biura projektu (Biuro projektu pt. „Aktywny rodzic  ”, ul. Daszyńskiego 9/1, 59-700 Bolesławiec) – z uwagi na ograniczoną pracę Poczty Polskiej sugeruje się wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym (zamiast zwykłym);
 • składać osobiście w Biurze projektu w Bolesławcu  (ul. Daszyńskiego 9/1, 59-700 Bolesławiec),
 •  

Zmianie ulegają możliwe sposoby składania Wniosków refundacyjnych.

Wnioski refundacyjne wraz z załącznikami można:

 • przesyłać e-mailem na adres: biz@aktywnirodzice.eu. Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany/zdjęcia wypełnionego i podpisanego Wniosku refundacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Po unormowaniu się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem, Uczestnik projektu będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
 • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Bolesławcu;
 • przesłać pocztą na adres Biura projektu (Biuro projektu pt. „Aktywny rodzic”,  ul. Daszyńskiego 9/1, 59-700 Bolesławiec) – z uwagi na ograniczoną pracę Poczty Polskiej sugeruje się wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym (zamiast zwykłym);
 • składać osobiście w Biurze projektu w Bolesławcu (ul. Daszyńskiego 9/1, 59-700 Bolesławiec ).
 •  

Wyżej opisane zmiany sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych i rozliczeniowych obowiązują do ich odwołania.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych!

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w terminie od 23.03.2020 do 03.04.2020.
Ze względu na panującą sytuację prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych w formie skanów na adres biz@aktywnirodzice.eu lub drogą pocztową na adres: Biuro projektu „Aktywny Rodzic z Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego” ul. Daszyńskiego 9/1, 59-700 Bolesławiec.

Wyniki rekrutacji do projektu

Poniżej przedstawiamy listy rekrutacyjne, dotyczące Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 03.02.2020r. do 20.02.2020r.

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w terminie od 03.02.2020r. do 20.02.2020r.